Wat doen we

Ouders melden zich aan bij vermoeden van:leer- en / of studieproblemen

spraak- en / of taalproblemen

motorische problemen

visueel-ruimtelijke problemen

aandachtsproblemen

gedragsproblemen

sociaal-emotionele problemen

....