Psychologische begeleiding en therapie

Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren bij


Emotionele problemen (onzekerheid, rouwverwerking, echtscheiding, laag zelfbeeld, depressie, ...)

Angstproblemen (faalangst, sociale angst, stress)

Sociale problemen (o.a. bij AD(H)D, autisme, ...)

Gedragsproblemen (ADHD, oppositioneel gedrag, gedragsstoornis)

Obsessief-compulsieve stoornis

(Opvoedings)ondersteuning aan ouders


Begeleiding wordt gestart na grondige intake en diepgaand belevingsonderzoek. 

Samenwerking met ouders en / of school is aangewezen. Er kan pas begeleiding opgestart worden indien beide ouders akkoord gaan. 


De therapiesessies voor kinderen en jongeren gaan door op de psychologische dienst van ons centrum: 

Kouterstraat 193,

9070 Destelbergen.