Diagnostiek

Wij willen via gedegen onderzoek inzicht geven in het probleem waarvoor men zich aanmeldt.

 

Voor het eigenlijke onderzoek wordt steeds gestart met een intakegesprek 

zodat ouders zelf kunnen aangeven op welke vragen zij een antwoord willen.

 

Gelieve volgende zaken mee te brengen (indien van toepassing):

 • Kopie van alle vroegere onderzoeksverslagen
 • Schoolrapport(en)
 • Vragenlijst ingevuld door de betreffende (zorg)leerkracht

                  Te downloaden: vragenlijst lagere school

                                                      vragenlijst kleuterleeftijd

 • Foto van uw kind

 

Op basis van alle gegevens wordt multidisciplinair onderzoek gepland.


Mogelijke onderzoeken: 

 • Logopedisch-didactisch onderzoek gericht op de procesachtergrond van het lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen en informatieve verwerking en/of een niveaubepaling van het spraak- en taalproces.
 • Psychomotorisch onderzoek: met specifiek onderzoek naar de grove, fijne en schrijfmotoriek, visuo-motoriek en visueel-ruimtelijke vaardigheden.
 • Intelligentieonderzoek: het vaststellen van het cognitieve profiel bij kinderen vanaf 2
  jaar 6 maand (WPPSI-IV), jongeren (WISC-V) en (jong)volwassenen (WAIS-IV).
 • Concentratieonderzoek bij kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
 • Belevingsonderzoek: onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen en
  jongeren


Afhankelijk van de vraag is ook een klasobservatie, schooloverleg of uitgebreider oudergesprek, .... mogelijk.

 

Na teamoverleg volgt een adviesgesprek met de ouder(s) in functie van verdere aanbevelingen en oriĆ«ntatie. 

 

Onderzoek kan enkel opgestart worden mits toestemming van beide ouders.